Vi kjøper ditt Gull og Sølv

Avtalevilkår

Her vil oppdaterte avtalevilkår komme innen kort.

Detaljerte avtalevilkår ligger også vedlagt i den gratis gull-/sølvpakke vi sender til deg.

GDPR:

Gullvekten tenker på dine personvernsrettigheter.

Kort fortalt så oppbevarer vi ingen personopplysninger lenger enn det loven krever for hver handel.

Etter lovpålagt oppbevaringstid vil vi også slette/anonymisere dine data automatisk.  

Utfyllende info om dette vil komme innen kort.

Avtalevilkår